3-stappen.jpg
Art.Nr.:

Lozingsverbod Vuilwatertank

Lozingsverbod Vuilwatertank

 

Lozingsverbod

Met ingang van 1 januari 2009 mag een pleziervaartuig zoals bedoeld in de Wet Pleziervaartuigen geen toiletwater meer lozen. Dat is geregeld in artikel 16 van het Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens, waarin artikel 1, derde lid van het Uitvoeringsbesluit van de Wvo wordt gewijzigd. Er wordt een extra verbodsartikel toegevoegd: 'Het is verboden toiletwater afkomstig van pleziervaartuigen als bedoeld in de Wet Pleziervaartuigen en enig oppervlaktewater te brengen.'

Aan het verbod is geen verplichting voor een of andere opvangvoorziening voor toiletwater aan boord gekoppeld. Met andere woorden: u mag het toiletwater niet lozen, maar hoe u dat regelt is de keuze van u als watersporter zelf. U kunt een vuilwatertank inbouwen, een chemisch toilet of een droogtoilet nemen, of simpelweg vaker aanleggen om naar het toilet te gaan. De keuze is aan u.

Overgangstermijn

Het lozingsverbod voor toiletwater voor pleziervaartuigen wordt van kracht per 1 januari 2009. Dat is bijna vijf jaar na de bekendmaking ervan in september 2004. Deze overgangsperiode was bedoeld om booteigenaren de tijd te geven opvangvoorzieningen aan boord in te bouwen.

Pleziervaartuigen die vanaf 1997 op de Europese markt zijn gebracht, moesten al voorzien zijn van een reservoir om vuilwater op te vangen of een ruimte om een (tijdelijk) reservoir te plaatsen op plekken waar een lozingsverbod geldt. Daarnaast is in 2005 in een convenant met importeurs en leveranciers afgesproken dat alle nieuwe pleziervaartuigen standaard een opvangvoorziening voor vuilwater aan boord krijgen.

Uitpompstations

Naast booteigenaren en leveranciers, moeten ook jachthavens een steentje bijdragen. Het Activiteitenbesluit verplicht jachthavens die plaats bieden aan meer dan 50 kajuitschepen in 2009 over minimaal één uitpompvoorziening te beschikken. Daarnaast moet er een uitstortpunt voor chemische toiletten zijn. Met subsidie van de overheid is inmiddels een basisnetwerk van ruim 300 uitpompstations gebouwd en de verwachting is dat er snel meer bijkomen. In de toekomst zal een uitpompvoorziening bij de jachthaven net zo gewoon zijn als een aftappunt voor water. Het uitpompen van vuilwater moet van de wetgever vanaf 2009 gratis worden aangeboden.

Zie ook http://www.vuilwater.info

 

 • Naam:
 •  
 • E-mail:
 •  
 •  
 • Art.Nr.:
 •  

 •  
 • Onderwerp:..
 •  
 • Prijs-advitek:
 •  
 • Concurrent:...
 •  
 • Weblink:....
 •  
 • Uw naam:..
 •  
 • Uw e-mail:.
 •  
 •  

advitekmobilehome.jpg

betaal-logo-body.jpg