3-stappen.jpg
Art.Nr.:

Marifoon, Epirb, AIS, SSB - Melden frequentiegebruik

Marifoon, Epirb, AIS, SSB - Melden frequentiegebruik

 

 

Maritieme zendapparatuur - Melden Frequentiegebruik

 

Als u op uw schip maritieme apparatuur wilt gebruiken, zoals een marifoon of een EPIRB,  dan moet u dit gebruik van frequentieruimte bij het Agentschap Telecom melden. Uw gegevens worden dan opgenomen in het gebruikersregister en u ontvangt dan een registratiebewijs. Aan het gebruik van frequentieruimte zijn wel gebruikersbepalingen verbonden.

Naast gegevens zoals radioroepnaam en MMSI, wordt in het register ook de mogelijkheid opgenomen om vrijwillig gegevens aan te vullen zoals informatie over het schip en het (gsm-) telefoonnummer aan boord of dat van het thuisfront. Agentschap Telecom hoopt hiermee de veiligheid en bereikbaarheid voor search-and-rescue-doeleinden (SAR) en voor andere calamiteiten te verbeteren.

Internationaal erkend
Een geregistreerde gebruiker krijgt een internationaal erkend bewijs in de vorm van het 'Ship Station Licence'. Deze voldoet aan de bepalingen van de International Telecommunication Union (ITU) en is een controlemiddel voor plaatselijke autoriteiten.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van frequentiegebruik.

Registratie overschrijven naar een nieuwe eigenaar
Het is mogelijk om een bestaande registratie voor het gebruik van frequentieruimte over te schrijven naar een nieuwe gebruiker. U hoeft dan de melding niet te laten intrekken. De nieuwe gebruiker kan eenvoudig de registratie op zijn eigen naam zetten. De scheepsgebonden radio-identificaties hoeven zo niet opnieuw geprogrammeerd te worden met een andere radioroepnaam en ATIS-code. Dit geldt ook voor het MMSI-nummer.

Een voorwaarde voor de overdracht van een vergunning is dat de nieuwe gebruiker aan de criteria voor het doen van een melding voldoet. Concreet betekent dit dat de beoogde nieuwe melder in het bezit moet zijn van het vereiste bedieningscertificaat voor de zendapparatuur. De overdrachtsverklaring moet door beide partijen worden ondertekend.

 • Naam:
 •  
 • E-mail:
 •  
 •  
 • Art.Nr.:
 •  

 •  
 • Onderwerp:..
 •  
 • Prijs-advitek:
 •  
 • Concurrent:...
 •  
 • Weblink:....
 •  
 • Uw naam:..
 •  
 • Uw e-mail:.
 •  
 •  

advitekmobilehome.jpg

betaal-logo-body.jpg